Moun-Model

หลักสูตร อีคอมเมิอร์ช และ xxxxxx เปิดรับสมัคร 1 พฤศจิกายน -20 ธันวาคม 66

E-Marketing-Model ม้วน บำรุงศิลป์

 E-Marketing-Model
โรงเรียนฝึกอาชีพ ม้วน บำรุงศิลป์ เปิดอบรม อีคอมเมอร์ส สอนและฝึกอาชีพขายของออนไลน์ และพัฒนาหลักหลักสูตร E-Marketing-Model mounbumrungsil  ให้กับประชาชนทั่วไปที่สนใจ การทำธุรกิจออนไลน์ โดยกำหนดแนวทางการเข้าสู่ธุรกิจเป็น บันได3ขั้นของ การพัฒนา
      การค้าขายออนไลน์หรือทำการค้าออนไลน์ ( E-commerce : อีคอมเมิร์ซ ) ใครๆก็ทำได้ ถ้ามีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์บ้าง และที่สำคัญคือ การมีความรู้และความเข้าใจในธุรกิจนี้ ซึ่งถือว่าเป็นการทำธุรกิจรูปแบบใหม่ที่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้ สิ่งสำคัญที่ควรคำนึงถึงก่อนทำ E-Marketing คือ
              * พฤติกรรมของผู้บริโภคออนไลน์
              * กระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค

บันได3ขั้นของ การพัฒนาการตัดสินใจของลูกค้าและเครื่องมือที่ขับเคลื่อน
               1.ค้นหาลูกค้าเป้าหมาย ด้วยเครื่องมือ Web post
               2.สร้างลูกค้าคาดหวังด้วย เครื่องมือ Web blog
               3.พัฒนาลูกค้าให้เป็นผู้ซื้อด้วยเครื่องมือ SEO, Face, Lineการพัฒนา E-Marketing Model จะประกอบด้วยความเข้าใจถึงพฤติกรรมของผู้บริโภคออนไลน์ กระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค และเครื่องมือที่ใช้ขับเคลื่อนการขายสินค้าออนไลน์
Facebook market

ช่องทางหารายได้ทาง internet1 ความคิดเห็น:

  1. สนใจอยากไปเรียน แต่พอดีขาเจ็บ รอขาหายเดินได้สะดวกจะไปสมัครเรียนนะครับ

    ตอบลบ