Moun-Model

หลักสูตร อีคอมเมิอร์ช และ xxxxxx เปิดรับสมัคร 1 พฤศจิกายน -20 ธันวาคม 66

เขียนโมบายแอพ (Mobile App)

การตลาดยุคใหม่ด้วยโมบายแอพ (Mobile App)

ปัจจุบัน Smart Phone และ Tablet มีบทบาทมากขึ้นในการดำรงชีวิตของมนุษย์มากขึ้น และ Mobile Application คือส่วนสำคัญที่ทำให้ผู้ใช้งาน Smart Phone และ Tablet เข้าถึงสื่อต่างๆได้ง่ายขึ้น

สอนเขียนโมบายแอพ

ประโยชน์ที่เห็นได้ชัดของแอพพลิเคชั่นคือช่วยเป็นตัวกลางการสื่อสารระหว่างพนักงานกับลูกค้าและ
-แอปเป็นเครื่องมือส่งเสริมการขายที่มีประสิทธิภาพ
-สามารถเข้าถึงและรับลูกค้าได้มากขึ้น
-เป็นแหล่งรายได้เพิ่มเติม
-ปลูกฝังความภักดีของผู้บริโภค
-เหนือกว่าคู่แข่งของคุณ 


เขียนโมบายแอพ

ข้อดีสำหรับการใช้  Mobile App
เป็นช่องทางหนึ่งในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ รวมไปถึงติดต่อกลุ่มลูกค้าของตน  อาทิเช่น
         - กลุ่มธุรกิจการการเท่องเที่ยวและการเดินทาง มีการจัด Mobile App ระบบแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว แนะนำโรงแรมและการจองโรงแรมที่พัก มีระบบการจองตั๋วรถทัวร์ จองตั๋วเครื่องบิน รวมไปถึงการเช็คอินได้ด้วย
         - กลุ่มธุรกิจเพื่อการศึกษา มีการโฆษณาประชาสัมพันธ์ การซื้อขายสื่อการเรียนการสอน การแลกเปลี่ยนความรู้ต่างๆ กลุ่มธุรกิจการค้าและแฟชั่น มีระบบการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้า เป็นต้น
ทั้งนี้ก็เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ให้บริการและผู้บริโภคดังต่อไปนี้
ด้านผู้ให้บริการ
        - กลุ่มธุรกิจต่างๆ ทั้งขนาดใหญ่และขนาดเล็ก มีเครื่องมือในการประชาสัมพันธ์ ธุระกิจของตนเอง ทำให้เป็นที่รู้จักในสังคมมากยิ่งขึ้น
        - ลดค่าใช้จ่ายในการผลิตสื่อเพื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์
        - เพิ่มภาพพจน์ร้านให้ดูดี มีจุดเด่น มีจุดขายที่ชัดเจน ส่งผลให้ ธุรกิจมียอดขายที่เพิ่มขึ้น
        - มีการบริการลูกค้าสัมพันธ์ที่ดีขึ้น
        - ลดขั้นตอนการทำงาน ทำให้การติดต่องานต่างๆสะดวกมากยิ่งขึ้น
ด้านผู้บริโภค
        - ลดขั้นตอน และประหยัดเวลา ในการติดต่อธุรกรรมต่างๆ เช่น ต้องการโอนเงินค่าสินค้า ก็สามารถใช้ Mobile App ทำธุรกรรมทางการเงินได้เลย เป็นต้น
        - มีตัวเลือกที่หลากหลาย สามารถเปรียบเทียบ คุณภาพ และราคาได้ โดยที่ไม่ต้องออกไปสำรวจราคาสินค้าที่เราต้องการให้เสียเวลา
        - ประหยัดค่าใช้จ่ายในการออกไปเลือกซื้อสินค้าและบริการต่างๆ
        - ช่วยลดเวลาในการเดินทาง คำนวณเวลาได้ ค้นหาเส้นทางหรือแนะนำเลี่ยงเส้นทาง


สอนเขียนโมบายแอพ


1 ความคิดเห็น:

  1. ไม่ระบุชื่อ12:44:00

    ดีค่ะ เขียนครั้งลงได้ทั้ง iOS และ Android

    ตอบลบ