Moun-Model

เปิดรับสมัครทางออนไล์ รุ่น 3/60 ที่ www.bmatraining.ac.th

29/6/58

หลักสูตรที่เปิดสอน


1.  ออกแบบกราฟิกและภาพเคลื่อนไหว รอบเข้า    

     09.00-12.00  รับจำนวนจำกัด


หัวข้ออบรม
1.ทฤษฎีสีที่ใช้ออกแบบกราฟฟิค 
2.การออกแบบและการสร้างงานกราฟฟิค โดยเริ่มจากพื้นฐานทั้งกราฟฟิคแบบ Bitmap และแบบ Vector,2-D,3-D 
3.เรียนรู้การใช้เครื่องมือเพื่อจัดการงานกราฟฟิค (Photoshop)
4.ทดลองสร้างงานจริง เช่น ออกแบบโลโก้, โบรชัวร์, สื่อโฆษณา, เรียนรู้การรีทัช และ การจัดการรูปความละเอียดสูง
5. การแต่งรูปภาพใช้กับWeb site, Web Blog & Facebook  
6.การสร้างภาพเคลื่อนไหวแบนเนอร์ ด้วย  Photoscap และโปรแกรมออกแบบกราฟฟิคดีไซน์ ตัดต่อ VDO ยูทูป
7.เรียนรู้การตัดต่อในการสร้างภาพเคลื่อนไหวเพื่อใช้ในสื่อออนไลน์เช่น ยูทูป
8.สร้างสื่อโฆษณาออนไลน์ Infographic
ค่าลงทะเบียนเรียน 305 บาท
รุ่น 3/60 เรียน ... 20 ธันวาคม 2560   เริ่มรับสมัคร 1 พฤศจิกายน

2. อีคอมเมอร์ช ทำธุรกิจออนไลน์ รอบบ่าย

    13.00-16.00  รับจำนวนจำกัด

 โรงเรียนฝึกอาชีพ ม้วน บำรุงศิลป์ เปิดอบรม ออกแบบกราฟฟิกและอีคอมเมอร์ส สอนและฝึกอาชีพขายของออนไลน์ และพัฒนาหลักหลักสูตร E-Marketing-Model mounbumrungsil  ให้กับประชาชนทั่วไปที่สนใจ ในการทำธุรกิจออนไลน์ ระยะเวลาเรียน 200 ชั่วโมง ค่าเรียนถูกมากเพียง 305 บาท เท่านั้น   

ผู้สมัครเรียน ต้องมีความรู้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น รับ-ส่ง E-mail ได้ และมีเวลาเข้าเรียนได้ไม่น้อยกว่า 80 %ฝึกอาชีพขายของออนไลน์, สอนอีคอมเมอร์ช, อบรมอีคอมเมอร์ช, E-marketing model เรียนอีคอมเมอร์ช
หัวข้ออบรม
1 หลักการใช้อินเตอร์สำหรับงานอีคอมเมิร์ชและกฏหมายที่เกี่ยวข้อง
2 ทักษะการสร้างกราฟิกและภาพเคลื่อนไหวเพื่อแต่งเพจร้านค้า
3 ฝึกปฏิบัติ การสร้างร้านค้าด้วย  ฟรีเวปเพจ Blogger,FaceBook
4 การทำ SEO ( Search Engine Optimization )การวิเคราะห์ Key word 
5 การสร้างระบบติดตามและวิเคราะห์เวปเพจด้วย Google Analytics
6 การโปรโมทเวปเพจ กับ  เสิร์ชเอนจิน (search engine)   ต่างๆเช่น google ,bing ,yahoo
7 การใช้ของฟรีบนอินเตอร์เนต กับการตลาดออนไลน์ (Online Marketing)
8 การตบแต่งรูปภาพและภาพเคลื่อนไหวให้สินค้าด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป
9 E-marketing Model  mounbumrungsil 
10การวิเคราะห์ธุรกิจด้วย Keyword trend
11รูปแบบของตลาด Digital Marketing Model ของระบบอีคอมเมอร์ช
12 การวิเคราะห์ลูกค้าออนไลน์และคู่แข่ง (Online Marketing Analysis)