Moun-Model

เปิดรับสมัครทางออนไล์ ที่ www.bmatraining.ac.th

29/6/58

หลักสูตรอินเตอร์เน็ตหรับงานอีคอมเมิร์ช

รุ่น 3/59 เปิดเรียน 20 ธค. 2559

อบรมอีคอมเมอร์ช ทำธุรกิจออนไลน์ เปิดรอบบ่าย 13.00-16.00 รับจำนวนจำกัด

  
 โรงเรียนฝึกอาชีพ ม้วน บำรุงศิลป์ เปิดอบรม อีคอมเมอร์ส สอนและฝึกอาชีพขายของออนไลน์ และพัฒนาหลักหลักสูตร E-Marketing-Model mounbumrungsil  ให้กับประชาชนทั่วไปที่สนใจ ในการทำธุรกิจออนไลน์ ระยะเวลาเรียน 200 ชั่วโมง ค่าเรียนถูกมากเพียง 305 บาท เท่านั้น   
ผู้สมัครเรียน ต้องมีความรู้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น รับ-ส่ง E-mail ได้ และมีเวลาเข้าเรียนได้ไม่น้อยกว่า 80 %ฝึกอาชีพขายของออนไลน์, สอนอีคอมเมอร์ช, อบรมอีคอมเมอร์ช, E-marketing model เรียนอีคอมเมอร์ช

จุดประสงค์และขอบเขต

1 หลักการใช้อินเตอร์สำหรับงานอีคอมเมิร์ชและกฏหมายที่เกี่ยวข้อง
2 ทักษะการสร้างกราฟิกและภาพเคลื่อนไหวเพื่อแต่งเพจร้านค้า
3 ฝึกปฏิบัติ การสร้างร้านค้าด้วย  ฟรีเวปเพจ Blogger,FaceBook
4 การทำ SEO ( Search Engine Optimization )การวิเคราะห์ Key word 
5 การสร้างระบบติดตามและวิเคราะห์เวปเพจด้วย Google Analytics
6 การโปรโมทเวปเพจ กับ  เสิร์ชเอนจิน (search engine)   ต่างๆเช่น google ,bing ,yahoo
7 การใช้ของฟรีบนอินเตอร์เนต กับการตลาดออนไลน์ (Online Marketing)
8 การตบแต่งรูปภาพและภาพเคลื่อนไหวให้สินค้าด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป
9 E-marketing Model  mounbumrungsil 
10การวิเคราะห์ธุรกิจด้วย Keyword trend
11รูปแบบของตลาด Digital Marketing Model ของระบบอีคอมเมอร์ช

เอกสารประกอบการสอน